Personalistika

Nabízená legislativní řešení v oblasti personalistiky napomáhají zodpovědným HR pracovníkům dodržovat ve svém systému SAP legislativu České republiky.

Pracovnělékařské prohlídky

Řešení pracovnělékařských prohlídek dle platné legislativy ČR obsahuje evidenci pracovnělékařských prohlídek (PLP) včetně všech legislativních kombinací doby platnosti PLP v závislosti na kategorii, druhu, režimu práce, věku a rizikových faktorech. Systém hlídá zákonné termíny platnosti PLP zaměstnanců a upozorňuje na konec platnosti. Umožňuje e-mailovou komunikaci, rozhraní na smluvní lékaře. Obsahuje vyhodnocovací reporty, formuláře (např. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti). Řešení významně usnadňuje HR pracovníkům správu legislativních pracovnělékařských prohlídek.

Zákonná školení zaměstnanců

Řešení zákonných školení zaměstnanců dle platné legislativy ČR umožňuje evidovat všechna relevantní legislativní školení z oblastí BOZP, PO, elektro, řidičů referentů, obsluhy tlakových nádob, plynových kotelen, svářečů, nakládání s chemickými látkami, obsluhy křovinořezů apod. a jejich legislativní dobu platnosti. Systém hlídá zákonné termíny platnosti a upozorňuje na konec platnosti a potřebu absolvování zákonných školení. Umožňuje vedení údajů o školeních a uložení příslušné dokumentace v elektronické podobě. Poskytuje e-mailovou komunikaci. Obsahuje také potřebné reporty a formuláře.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava