Služby

Implementace a rozvoj systému SAP

Společnost eLevel system s.r.o. disponuje zkušeným implementačním týmem, který realizoval řadu velkých implementačních projektů, ale i mnoho dílčích rozvojových projektů. Jednotliví seniorní konzultanti a programátoři mají za sebou více než desetiletou zkušenost s implementací řešení SAP, nejzkušenější dokonce od roku 1995. Pokrýváme znalost všech modulů SAP ERP, SAP Enterprise Portal, datových skladů v SAP BW, prezentačního a reportovacího nástroje SAP BusinessObjects. Implementaci a rozvoj systému SAP provádíme dle ASAP a standardního projektového řízení. Díky těmto zkušenostem a zázemí jsme schopni realizovat naše projekty vysoce efektivně, s maximální kvalitou, v požadovaném čase a k plné spokojenosti zákazníka.

Údržba a provozní podpora

Poskytujeme aplikační provozní údržbu systémů SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP Enterprise Portal v rozsahu dle potřeb zákazníka. Z důvodu poskytování nejvyšší kvality služeb, dodržujeme přísné smluvní SLA parametry. Provozní uživatelskou podporu zajišťujeme ve všech úrovních podpory. HelpDesk poskytujeme i pro zákazníky, u kterých jsme neprováděli implementaci a rozvoj SAP.

Programování, reporting, formuláře

Disponujeme silnou skupinou zkušených erudovaných senior programátorů, která provádí objektové, dialogové, aplikační programování ABAP v systému SAP včetně technologie Web Dynpro. Na míru zákazníkovi vytváříme zákaznické aplikace v prostředí SAP. Tvoříme jednoduché i složité agregované reporty, přičemž dbáme na optimalizaci a rychlost reportů, čistotu a čitelnost zdrojového kódu. Samozřejmostí je tvorba formulářů Adobe, Smart Forms, SAPscript pro jakékoliv potřeby a využití. Významná je naše znalost tvorby interaktivních PDF formulářů.

Rozhraní, konverze dat

Máme zkušenosti s vybudováním rozhraní a integrací aplikací třetích stran se systémem SAP, ať již pomocí RFC nebo komponenty PI (Process Integration) na platformě SAP NetWear. Zajišťovali jsme řadu významných konverzí dat z non SAP systémů do SAP, pomocí kterých zákazník získal bezpečný přenos svých životně důležitých dat do cílového systému. Provádíme i konverzi nebo migraci dat mezi systémy SAP, pokud je takový požadavek a potřeba zákazníka.

Projektové řízení

Naše společnost disponuje zkušenými seniorními projektovými vedoucími, kteří mají mnohaletou zkušenost s řízením velkých implementačních projektů na bázi SAP ERP, SAP BW, SAP BusinessObjects, SAP Enterprise Portal. Vedoucí projektů se řídí pravidly a metodikou projektového řízení včetně ASAP a pro svou vysokou odbornou znalost systémů jsou schopni pokrývat i pozici vedoucích implementačních týmů. Součástí našeho řízení projektů je i implementace systému jakosti a kontroly kvality projektu.

Procesní poradenství

Ve všech oblastech podnikových procesů můžeme nabídnout zkušené procesní specialisty. Provedená analýza a modelace stávajících procesů, postupů, odpovědností a pravomocí poskytuje odrazový můstek pro tvorbu a aplikaci procesních map našich konzultantů u zákazníka, s cílem optimalizovat procesy a v maximální míře využívat synergických efektů ve společnosti. Výstupem je i harmonogram a načasování implementace jednotlivých změn. Procesní reengineering předchází samotné implementaci a změnám v oblasti SAP.

Outsourcing systému SAP

Naše zkušenosti a schopnosti nás opravňují poskytovat zákazníkům kompletní outsourcingové služby systému SAP. Nabízíme dlouhodobý aplikační outsourcing našimi konzultanty a programátory, nabízíme outsourcing administrace báze SAP na vlastních nebo zákaznických serverech. Dle přání zákazníka lze nabídnout i krátkodobý outsourcing, případně částečný outsourcing vybraných služeb. Plníme náročné SLA parametry outsourcingu vyplývající ze smluvních ujednání.

Migrace a roll out systémů

Naši významnou službou je migrace systémů SAP, kterou umíme provádět při povyšování aplikačních verzí SAP (např. z modulu RE Classic na modul RE-FX, migrace na NGL), ale také mezi různými HW platformami nebo slučováním systémů. Díky znalosti legislativního prostředí České republiky můžeme nabídnout zkušenosti při roll-out systému SAP zahraničních společností do českých dceřiných společností.

Administrace, báze SAP

Disponujeme zkušenými senior administrátory báze SAP, kteří mají dlouholetou zkušenost s administrací systémů SAP, jak na platformě operačních systémů Windows, Unix, Linux (Suse, RedHat), AIX, OS/2, tak na databázové vrstvě Oracle.
Provádíme administraci systému SAP ERP ECC 6.0 a vyšších, včetně nasazení service, support patch, enhancement packages. Máme zkušenosti s nastavením a využitím Solution manager SAP. Poskytujeme také administraci SAP BW a systému SAP BusinessObjects. U všech uvedených systémů provádíme migraci nebo upgrade na vyšší verze.

Upgrade, archivace systému SAP

Máme zkušenosti s upgrade systému SAP již od verze SAP ERP 2.2d až po verzi SAP ERP ECC 6.x včetně povýšení systému pomocí Enhancement Packages. Obdobně jsme schopni provést upgrade systémů SAP BW a SAP BusinessObjects. Upgrade systémů nabízíme v technické i v aplikační rovině. Dokážeme vyřešit upgrade nestandardních řešení a programových zákaznických zásahů ve standardu systému, také však upgrade celých zakáznických aplikací vytvořených na míru zákazníkovi. Jsme schopni posoudit nutnost archivace dat a v případě, že jsou pro toto důvody, provést archivaci dat v systému.

Analýza, koncepce, strategie IT

Na základě poptávky zákazníka provádíme analýzy ve všech oblastech IT, především zmapování potřeb a vylepšení v systémech SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP Enterprise Portal. Kromě provedení detailních analýz nabízíme zákazníkům návrhy cílového řešení včetně výběru technologické a aplikační platformy. K zásadním rozhodnutím našich zákazníků přispíváme studiemi proveditelnosti, koncepcemi a strategiemi IT.

Školení, workshopy, konzultace

Součástí našich služeb je provádění školení, workshopů a to nejen v oblastech SAP ERP, SAP BW, SAP BusinessObjects a SAP Enterprise Portal, ale i v oblasti projektového řízení a soft skills. Poskytujeme školící kurzy v prověřených školících učebnách nebo v prostorách u zákazníka. V případě potřeby zajišťujeme individuální konzultace na míru zákazníkovi.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava