Odvětvová řešení v SAP

Facility management v SAP

Společnost eLevel system s.r.o. je leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice. Je autorem odvětvového řešení pro oblast Facility management v systému SAP na bázi modulu RE-FX (REM), které pokrývá v SAP veškeré procesy spojené s celým životním cyklem nemovitostí, od akvizice, přes správu a údržbu nemovitostí, poskytování služeb, až po ukončení životnosti dané nemovitosti.


Fleet management v SAP

Odvětvové řešení Fleet management pokrývá v SAP všechny procesy spojené se správou autoprovozu společnosti a životním cyklem firemních vozidel. Řešení přináší nejen ekonomickou optimalizaci autoprovozu, ale také možnost jednoduše, efektivně a přehledně vést a spravovat autopark vozidel společnosti.


Řízení vzdělávacích akcí v SAP

Odvětvové řešení pro oblast vzdělávání, stanovení kvalifikačních požadavků, kontrolu zákonných legislativních školení, řízení vzdělávacích akcí, zcela nahrazuje a vylepšuje standardní řešení v SAP. Uživatelsky přívětivé řešení usnadňuje práci zodpovědným osobám v oblasti firemního vzdělávání, BOZP, PO a také při získávání potřebných odborných kvalifikací a certifikací.

Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava