Účetnictví

Naše řešení v oblasti účetnictví doplňují legislativní rámec v této oblasti v systému SAP. Zákazníkovi usnadňují plnění zákonných povinností dle legislativy České republiky.

Silniční daň

Výpočet a zpracování silniční daně vozidel dle legislativy ČR. Aplikace vypočítává zálohy a také provádí roční vyúčtování včetně kontroly vyměření daně. Umožňuje přímé zaúčtování silniční daně do modulu FI včetně stanovení CO objektů. Součástí řešení je také automatické naplnění elektronického daňového přiznání a jeho podání v elektronické podobě finančnímu úřadu.

Dohadné položky

Řešení pro tvorbu a čerpání dohadných položek vyhodnocuje na základě objednávek, zda dohadné položky zaúčtovávat či nikoliv, případně odúčtovat do nákladů, včetně časového rozlišení. Součástí je podpůrný reporting pro rozborovou činnost a vyhodnocení.

Opravné položky

Aplikace pro výpočet a účtování opravných položek k pohledávkám dle platné legislativy ČR umožňuje zápočty, uživatelsky udržovat procenta tvorby daňových a účetních opravných položek, znaky blokování a další podstatné parametry pro samotný výpočet

Kontrolní hlášení DPH

Nastavení Kontrolního hlášení DPH dle legislativy ČR, avšak na základě specifik zákazníka. Potřeba a rozsah úprav se odvíjí od konkrétního nastavení systému SAP daného zákazníka.

Daňové přiznání DPH

Elektronické daňové přiznání DPH dle legislativy ČR nabízí klientovi automatické naplnění údaji v požadovaném formátu s možností odeslání finančnímu úřadu.

Daňové přiznání daň z příjmu

Elektronické daňové přiznání daně z příjmu právnických osob dle legislativy ČR umožňuje automatické naplnění údaji v požadovaném formátu s možností odeslání finančnímu úřadu.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava