Aplikacje klienckie w SAP

Zasoby Ludzkie

Nasza firma oferuje praktyczne aplikacje klienckie obejmujące wymogi pracowników HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Służy do pomyślnego i łatwego zarządzania zasobami ludzkimi w ramach firmy.


Księgowość

Oferujemy szeroką gamę aplikacji klienckich w zakresie księgowości firm. Aplikacje te umożliwiają użytkownikom ułatwić procedury firmowe. Przyczyniają się również do automatyzacji procesów i poprawy efektywności dostępu do wymaganych danych.


Aplikacje specjalne

Szeroka gama naszych rozwiązań klienckich znajduje zastosowanie w wybranych branżach działalności. Specjalne aplikacje klienckie stosowane są jako skuteczne, efektywne rozwiązanie, które oferuje wartość dodaną nie tylko przedstawicielom klienta, ale również firmie jako takowej.

Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava