Usługi

Implementacja i rozwój systemu SAP

Firma eLevel system s.r.o. dysponuje doświadczonym zespołem wdrożeniowym, który zrealizował szereg dużych projektów wdrożeniowych, jak również wiele cząstkowych projektów rozwojowych. Poszczególni senior konsultanci i programatorzy posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie z zakresu wdrażania rozwiązań SAP, najbardziej doświadczony z nich pracuje w branży od 1995 roku. Posiadamy wiedzę na temat wszystkich modułów SAP ERP, SAP Enterprise Portal, Hurtowni Danych w SAP BW oraz narzędzia prezentacyjnego i raportującego SAP BusinessObjects. Wdrażanie i rozwój systemu SAP przeprowadzamy zgodnie z ASAP oraz normami zarządzania projektami. Wyżej opisane doświadczenia i odpowiednie zaplecze umożliwiają nam realizację projektów z wysoką efektywnością, na możliwie najwyższym poziomie, terminowo oraz w sposób w pełni satysfakcjonujący klienta.

Utrzymanie i wsparcie operacyjne

Świadczymy usługi utrzymania rozwiązań aplikacyjnych systemów SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP Enterprise Portal w zakresie zgodnie z potrzebami klienta. Ze względu na świadczenie usług o możliwie najwyższej jakości stosujemy parametry umowne SLA. Operacyjne wsparcie użytkownika zapewniamy dla wszystkich poziomów wsparcia. Usługi HelpDesk świadczymy również klientom, dla których nie przeprowadzaliśmy wdrażania i rozwoju SAP.

Programowanie, reporting, formularze

Dysponujemy silnym zespołem doświadczonych senior programatorów z wykształceniem kierunkowym, który zajmuje się projektowaniem obiektowym, dialogowym oraz programowaniem aplikacji ABAP w systemie SAP wraz z Web Dynpro. Zgodnie z wytycznymi oraz potrzebami klienta jesteśmy w stanie zaprojektować dla niego aplikację w środowisku SAP „uszytą na miarę”. Projektujemy proste lub złożone raporty zagregowane, pamiętając o optymalizacji oraz szybkości raportów, czystości i czytelności kodu źródłowego. Zajmujemy się oczywiście także opracowaniem formularzy Adobe (wraz z interaktywnymi pdf forms), Smart Forms, SAPscript dla wszelkich potrzeb i zastosowań. Niezwykle istotnym obszarem działań firmy jest tworzenie interaktywnych formularzy PDF.

Interfejsy, konwersja danych

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu interfejsów oraz integracji aplikacji z systemem SAP, za pomocą RFC lub komponentów PI (Process Integration) na platformie SAP NetWeaver. Zajmowaliśmy się wieloma znaczącymi konwersjami danych z systemów nie-SAP do systemu SAP, dzięki czemu zapewniliśmy naszym klientom bezpieczny przesył istotnych danych do systemu docelowego. Przeprowadzamy także dla naszych klientów konwersję lub migrację danych pomiędzy systemami SAP w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Zarządzanie projektami

Nasza firma dysponuje doświadczonymi senior kierownikami projektów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi projektami wdrożeniowymi na bazie SAP ERP, SAP BW, SAP BusinessObjects, SAP Enterprise Portal. Kierownicy projektów przestrzegają zasad i metodologii zarządzania projektami wraz z ASAP, dodatkowo ze względu na szeroką i specjalistyczną znajomość systemu mogą pełnić zarówno funkcję kierownika zespołu wdrożeniowego. Częścią naszego zarządzania projektami jest proces wdrożenia systemu jakości i kontroli jakości projektu.

Doradztwo procesowe

We wszystkich dziedzinach procesów biznesowych jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc doświadczonych specjalistów ds. procesów. Przeprowadzona analiza oraz opracowanie modelu istniejących procesów, metod, zobowiązań i uprawnień stanowią materiał bazowy pozwalający na zaprojektowanie i wdrożenie przez naszych konsultantów dla klienta map procesów, co ma na celu zoptymalizowanie procesów oraz wykorzystywanie w możliwie najwyższym stopniu efektów synergetycznych w firmie. Produktem finalnym jest kompleksowy harmonogram wraz z planem wdrażania poszczególnych zmian. Reengineering procesów poprzedza sam proces wdrożenia oraz zmian w zakresie systemu SAP.

Outsourcing systemu SAP

Nasze doświadczenie i umiejętności uprawniają nas do świadczenia klientom kompleksowych usług outsourcingowych systemu SAP. W naszej ofercie znajdą Państwo długoterminowy outsourcing aplikacji, który zapewniają nasi konsultanci i programatorzy. Oferujemy również outsourcing administracji bazy SAP na serwerach własnych lub serwerze klienta. Na życzenie klienta możemy zaoferować również outsourcing krótkoterminowy, ewentualnie outsourcig wybranych usług. Stosujemy bezwzględnie surowe parametry SLA outsourcingu wynikające z postanowień umowy.

Migracja oraz roll out systemów

Jedną z bardziej istotnych świadczonych przez nas usług jest migracja systemów SAP, którą przeprowadzamy podczas podwyższania wersji systemu SAP (np. z modułu RE Classic na moduł RE-FX, migracje na NGL), jak również pomiędzy różnymi platformami HW lub podczas łączenia systemów. Dzięki znajomości specyfiki prawa Republiki Czeskiej mamy możliwość zaoferowania naszym klientom swoich doświadczeń związanych z projektami typu roll-out systemu SAP firm zagranicznych do czeskich spółek zależnych.

Administracja, baza SAP

Dysponujemy doświadczonymi senior administratorami baz SAP, posiadającymi długoletnie doświadczenie z zakresu administrowania systemów SAP na platformie systemów operacyjnych Windows, Unix, Linux (Suse, RedHat), AIX, OS/2, jak również w systemie baz danych Oracle.
Zapewniamy administrowanie systemu SAP ERP ECC 6.0 (oraz wersje wyższe) wraz z serwisem, support patches, enhancement packages. Posiadamy doświadczenie w zakresie konfiguracji oraz stosowania platformy Solution manager SAP. Świadczymy także usługi administrowania SAP BW oraz administrowania systemu SAP BusinessObjects. Dla wyżej podanych systemów przeprowadzamy migrację lub upgrade do wyższych wersji.

Upgrade, archiwizacja systemu SAP

Posiadamy doświadczenie z upgrade systemu SAP począwszy od wersji SAP ERP 2.2d aż do ostatniej wersji SAP ERP ECC 6.x wraz z Enhancement Packages. Przeprowadzamy także upgrade systemów SAP BW i SAP BusinessObjects. Upgrade systemu oferujemy na płaszczyźnie technicznej oraz płaszczyźnie aplikacji. Jesteśmy w stanie zająć się procesem upgrade w przypadku rozwiązań niestandardowych oraz interwencji programowych klienta do standardów systemu, jak również kompleksowym upgrade aplikacji klientów zaprojektowanych na ich potrzeby. Jesteśmy w stanie ocenić, czy należy przeprowadzić archiwizację danych, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby podejmujemy się archiwizacji danych w systemie.

Analiza, koncepcja, strategia IT

Na życzenie klienta wykonujemy analizy we wszystkich obszarach IT, przede wszystkim zajmujemy się mapowaniem potrzeb i ulepszeń w systemach SAP ERP, SAP BW, SAP BO, SAP Enterprise Portal. Poza wykonaniem szczegółowych analiz oferujemy klientom propozycje rozwiązań kierunkowych wraz z wyborem platformy technologicznej oraz aplikacyjnej. Na istotne decyzje naszych klientów wpływamy za pośrednictwem opracowań studiów wykonalności, koncepcji i strategii IT.

Szkolenia, warsztaty, konsultacje

W skład świadczonych przez nas usług wchodzi również przeprowadzanie szkoleń lub warsztatów IT z zakresu SAP, ERP, SAP BW, SAP BusinessObjects oraz SAP Enterprise Portal, jak również z zakresu soft skills. Kursy przeprowadzamy w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych lub w lokalu klienta. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zapewniamy indywidualne konsultacje przystosowane do potrzeb klienta.


Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava