Rozwiązania portalowe SAP

Elektroniczna indywidualna karta wynagrodzenia

Eleganckie rozwiązanie portalowe elektronicznych, indywidualnych kart wynagrodzeń, które całkowicie spełnia standardy bezpieczeństwa i ułatwia dostęp pracowników do swoich elektronicznych kart wynagrodzenia.


Urlopy, podróże służbowe

Aplikacje portalowe umożliwiają składanie wniosków o urlopu lub podróże służbowe, które obejmują kompleksowy proces zatwierdzania.


Karta ewidencji czasu pracy

Jednolite i intuicyjne środowiska do wprowadzania ewidencji czasu pracy pracowników z wpływem na moduł HR.


Wnioski, rezerwacje

System wniosków wynajmu pojazdów w celach służbowych z firmowej floty pojazdów. System można stosować również w zakresie rezerwacji pomieszczeń lub wniosków o świadczenie usług wewnętrznych i realizacji szkoleń.

Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava