Rozwiązania

Rozwiązania branżowe w SAP

Rozwiązania branżowe są specjalizowanymi rozwiązaniami, znajdującymi zastosowanie w poszczególnych branżach działalności. Oferujemy rozwiązania branżowe w zakresie Facility management, Fleet management oraz Zarządzania zdarzeniami, działalnością edukacyjną i rozwojem pracowników ze szczegółowym poznaniem procesów i procedur.


Rozwiązania legislacyjne w SAP

Pomimo tego, iż system SAP powinien zostać zlokalizowany w środowisku legislacyjnym Republiki Czeskiej, nie musi dotyczyć to wszystkich branży, co oznacza, że nie zawsze musi w zupełności spełniać potrzeby legislacyjne klientów. Z tego względu możemy zaoferować klientom szeroką gamę skutecznych rozwiązań legislacyjnych w dziedzinie zarządzania kadrami oraz księgowości.


Aplikacje klienckie w SAP

Standardowe funkcje systemu SAP w wielu przypadkach nie są wystarczające, z tego względu oferujemy kompleksowe aplikacje zintegrowane z systemem SAP, połączone z danym modułem SAP, ewentualnie możliwe jest również zaprojektowanie niezależnej aplikacji korzystającej z synergii danych w systemie SAP. Jesteśmy w stanie stworzyć dowolną aplikację w systemie SAP zgodnie z potrzebami klienta. Stworzyliśmy szeroką gamę ważnych aplikacji klienckich, stojących nad poszczególnymi modułami SAP ERP, niektóre z nich zostały zintegrowane z innymi aplikacjami poza systemem SAP.


Rozwiązania portalowe SAP

SAP Enterprise Portal w istotny sposób rozszerza zastosowanie systemu SAP w zakresie interfejsu internetowego z konkretnym wykorzystaniem do celów wewnętrznych firmy, integracji procesów i informacji z zastosowaniem workflow. Przykładem może być system wniosków, zlecanie podróży służbowych, ewidencja urlopów, elektroniczne karty wynagrodzeń, rozliczenie eksploatacji pojazdów służbowych, itp.


Rozwiązania w SAP BW

Znaczącym obszarem działań firmy są tzw. Hurtownie Danych SAP BW oraz narzędzie prezentacyjne SAP BusinessObjects. Nasi senior konsultanci zajmujący się hurtowniami danych (DWH) SAP BW z powodzeniem zrealizowali dla klientów szereg rozwiązań dla optymalizacji raportowania i precyzyjnej analizy danych. Zaprojektowane rozwiązania ułatwiły pracę użytkownikom i przyczyniły się do automatyzacji kalkulacji wskaźników KPI, planowania wydatków firmowych, oceny zarządzania finansowego firmy, itp. Dla profesjonalnej prezentacji wyników wykorzystać można środowisko SAP BusinessObjects. Za pomocą tzw. dashboardów, wykresów oraz wszystkich stosownych typów grafów przygotowujemy ostateczne wyniki do podjęcia decyzji dot. zarządzania.


Ulepszenia klienckie w SAP

System SAP jest systemem otwartym, posiada swoje własne środowisko programistyczne. W związku z tym mamy możliwość stworzenia dla klientów znaczących ulepszeń w całym systemie SAP. Mogą to być wyłącznie drobne modyfikacje, jak również bardziej skomplikowane rozszerzenia. Dla użytkowników przynoszą zawsze praktyczne korzyści, ułatwiając pracę z systemem. W celu uzyskania bliższych informacji dot. poszczególnych ulepszeń, które tworzyliśmy dla naszych klientów, a które mogłyby znaleźć zastosowanie również w Państwa firmie, prosimy o kontakt.

Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava