Rozwiązania branżowe w SAP

Facility management w SAP

Spółka eLevel system s.r.o. jest liderem w zakresie wiedzy o module RE-FX (REM) SAP w Republice Czeskiej. Stworzyliśmy rozwiązanie branżowe dla sektora Facility management w systemie SAP na bazie modułu RE-FX (REM), które obejmuje w SAP wszystkie procesy związane z całym cyklem życia nieruchomości, począwszy od ich nabycia, przez administrowanie i ich utrzymywanie, świadczenie usług, aż po zakończenie żywotności nieruchomości.


Fleet management w SAP

Rozwiązanie branżowe z zakresu Fleet management w SAP obejmuje wszystkie procesy związane z zarządzaniem floty pojazdów służbowych oraz cyklem życia pojazdów służbowych. Rozwiązanie zapewnia nie tylko optymalizację ekonomiczną eksploatacji pojazdów, ale również możliwość prostego, efektywnego i transparentnego zarządzania flotą pojazdów w ramach firmy.


Zarządzanie działaniami edukacyjnymi w SAP

Rozwiązanie branżowe dla działań edukacyjnych, określenia wymagań kwalifikacyjnych, kontroli szkoleń legislacyjnych, zarządzania działaniami edukacyjnymi całkowicie zastępuje i poprawia rozwiązanie standardowe w SAP. Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za działania edukacyjne w ramach firmy, bezpieczeństwo pracy i ochronę pracownika, ochronę przeciwpożarową, jak również pomaga w uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów.

Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava