Facility management v SAP

Rozsah odvětvového řešení Facility management v SAP

Odvětvové řešení pokrývá veškeré procesy spojené se správou a životním cyklem nemovitostí. Základem je evidence (pasportizace) nemovitostí včetně evidence prostor, bytů, inženýrských sítí, s přímou vazbou na Katastr nemovitostí. V případě pronajatých prostor obsahuje řešení celou agendu pronajímání: nabídku a poptávku prostor k pronájmu, správu, evidenci a účtování nájemních smluv včetně cenové mapy nebo rozhraní na SIPO. Důležitou součástí je efektivní vyúčtování služeb (vedlejších nákladů) a řízení dodavatelských vztahů souvisejících s nemovitostmi, údržba a opravy nemovitostí, správa technické dokumentace, zpracování daně z nemovitostí, interní pronájem včetně výpočtu sazeb, možnost oceňování nemovitostí, archivace faktur. Řešení obsahuje i agendu prodeje nemovitostí a integraci CAD výkresů a GIS map do prostředí modulu RE-FX (REM) SAP. Veškeré náklady a výnosy nemovitostí jsou adresně a přesně alokovány prostřednictvím controllingu nemovitostí k jednotlivým nemovitostem. Detailní popis rozsahu odvětvového řešení Facility management v SAP obsahuje produktový list naší společnosti, který Vám rádi poskytneme na základě Vaší poptávky, viz kontakty společnosti.

Pro koho je určeno odvětvové řešení

Odvětvové řešení Facility management v SAP na bázi modulu RE-FX (REM) je určeno pro všechny společnosti a organizace, které jsou v roli vlastníka, pronajímatele, nájemce, poskytovatele služeb, developera nebo realitní společnosti. Uplatnění řešení je velice široké a umožňuje využití v různých obchodních modelech.

Přínosy odvětvového řešení

Přínosy nasazení odvětvového řešení Facility management v SAP jsou ekonomického, provozního, integračního charakteru. Zákazník v systému získává přehled o  všech procesech a informacích, které přispívají k efektivnímu vedení a správě nemovitostí. Přispívá k tomu i bohatý manažerský, provozní, finanční, vyhodnocovací a KPI reporting. Dokážeme vyčíslit přínosy jak ve finanční rovině, tak praktickými zkušenostmi ze společností, ve kterých již implementace proběhla. Kontaktujte nás, prosím, rádi Vám poskytneme bližší informace, viz kontakty společnosti.

Technický obsah řešení

Jádrem odvětvového řešení Facility management v SAP je modul RE-FX (REM). Společnost eLevel system s.r.o. provedla odvětvová rozšíření s integrací na modul REM (RE-FX), která rozšiřují funkčnosti a uplatnění systému SAP v oblasti Facility management. Využitím rozšíření společnosti eLevel system s.r.o. a integrací ostatních relevantních modulů SAP se stává řešení zcela komplexním nástrojem pro oblast Facility management. Síla a potřeba integrace relevantních modulů SAP a vyvinutých odvětvových komponent na modul RE-FX (REM) se odvíjí od požadavků a potřeb daného zákazníka.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava