Specifické

Naše široká škála zákaznických řešení nachází uplatnění ve vybraných podnikových činnostech. Specifické zákaznické aplikace jsou využívány jako účelná, efektivní řešení, která nabízí přidanou hodnotu nejen odpovědným zástupcům zákazníka, ale i celé společnosti jako takové.

Integrace CAD do SAP

Integrace CAD výkresů do SAP na úrovni podlaží budovy umožňuje interaktivně graficky zobrazovat strukturu ploch, nájemců, druhu místností, velikost ploch apod. přímo v systému SAP. Díky univerzálnímu formátu DXF lze zpracovávat výkresy z AutoCAD, Microstation a dalších.

Integrace GIS do SAP

Integrace GIS map do SAP na úrovni pozemků, budov, inženýrských sítí umožňuje interaktivně graficky zobrazovat objekty GIS přímo v systému SAP. Za tímto účelem lze využívat libovolné GIS mapy.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je zcela integrován do systému SAP. Aplikace může být propojena s modulem RE-FX nebo modulem AM. Obsahuje objekty Budova, Parcela, Jednotka. Nabízí veškerá dostupná popisná data z Katastru nemovitostí (ČÚZK) pro danou společnost (nebo pro libovolné portfolio nemovitostí) včetně věcných břemen ve prospěch či neprospěch zákazníka. Evidence z Katastru nemovitostí je propojena s evidencí budov a pozemků v modulu RE-FX nebo v modulu AM. Evidence lze jednoduše porovnávat, vyhodnocovat. Aktualizace dat z Katastru nemovitostí probíhá pomocí standardního výměnného formátu nebo pomocí webové služby.

Čárové kódy

Řešení umožňuje využití čárových kódů (QR) pro příjem, výdej, objednání, dodání a inventarizaci materiálu. Je možný tisk štítků čárových kódů v SAP. Součástí příslušných dokladů modulu MM (výdejka, příjemka, dodací list, objednávka atd.) je příslušný čárový kód. Řešení zefektivňuje naskladnění a vyskladnění materiálu, včetně inventarizace majetku.

Vysokoškolské koleje

Řešení pro vysokoškolské koleje pokrývá vše potřebné: od podání žádosti o ubytování, zpracování a vyhodnocení pořadníku dle kritérií VŠ, přes tvorbu smluv o pronájmu ubytování, tisk smlouvy a odeslání e-mailem, platby za ubytování, kauce, inkaso, upomínání, až po ukončení ubytování. Umožňuje hromadné účtování nájemného, webový přístup pro studenty a zaměstnance včetně napojení na interní systém VŠ. Možný je grafický půdorys prostor kolejí nebo propojení na klíčovou službu.

Propojení e-shopu dodavatele

Řešení zjednodušuje a zrychluje proces objednávání vybraných materiálů a zboží u preferovaných dodavatelů. Komunikace mezi e-shopem dodavatele a systémem SAP objednatele může probíhat on-line nebo v určité časové periodě. Všechny objednávky od všech registrovaných uživatelů objednatele jsou z e-shopu dodavatele přeneseny do systému SAP, ve kterém proběhnou na pozadí k daným objednávkám automatická založení každého materiálu, infozáznamu k materiálu, pořadače, rezervace. Tím je dosažen hladký a rychlý proces objednání materiálu až po jeho zaúčtování do systému SAP objednatele.

Autoprovoz

Zákaznické řešení autoprovozu v SAP, které pokrývá procesy spojené se správou autoprovozu společnosti a životním cyklem firemních vozidel, obsahuje evidenci vozidel, plánování STK, emisí, oprav, evidenci škodních údalostí, evidenci smluvních pojištění, zpracování silniční daně, vyúčtování tankovacích karet PHM a poplatků za autorádia, evidenci pneumatik včetně vyhodnocení životnosti pneumatik, evidenci řidičů, přidělování vozidel zaměstnancům, interní půjčovnu firemních vozidel včetně žádosti o zapůjčení. Veškeré náklady vozidel jsou adresně a přesně alokovány a sledovány prostřednictvím controllingu autoparku k jednotlivým vozidlům. Řešení je uživatelsky jednoduché a přívětivé. Je vhodné pro zákazníky, kteří nechtějí využívat složitější standardní řešení v modulu PM. Detailní popis rozsahu řešení obsahuje produktový list naší společnosti, který Vám rádi poskytneme na základě Vaší poptávky, viz kontakty společnosti.

Mobilní aplikace

Jsme schopni vytvořit jakoukoliv zákaznickou mobilní aplikaci v prostředí SAP Fiori, která bude přínosná zákazníkovi v rámci podnikových procesů. Příkladem mohou být aplikace pro schvalování požadavků na objednávku, dovolené, služební cesty nebo pro inventarizaci majetku a reportování dat.

Archiv dokumentace

Uživatelsky snadná archivace elektronických dokumentů (faktur, objednávek, smluv, rozpočtů, výkresů, fotografií, osvědčení apod.) probíhá pomocí komponenty DMS v SAP. Elektronické dokumenty jsou propojeny s relevantními objekty v SAP. V archivu jsou řádně zatříděny dle potřeb uživatele a zabezpečeny oprávněními. Do archivu lze zabezpečit přístup z webového prostředí.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava