Personalistika

Naše společnost nabízí praktické zákaznické aplikace pokrývající požadavky HR pracovníků v oblasti personalistiky. Slouží k úspěšnému a snadnému vedení personální agendy ve společnostech.

Elektronická výplatnice

Tvorba a hromadná distribuce elektronických výplatnic zaměstnancům elektronickou cestou na firemní nebo soukromý email. Výplatní lístek je ve formátu PDF zaheslovaný a navíc komprimovaný. Řešení splňuje zcela bezpečnostní standardy a zjednodušuje postup distribuce výplatnic ve společnosti.

Evidence pracovních úrazů

Evidence pracovních úrazů dle platné legislativy ČR zahrnuje elektronickou knihu úrazů identifikující pracovní úrazy. Součástí řešení jsou předepsané formuláře Záznam o úrazu a Hlášení změn o úrazu, které lze odesílat e-mailem institucím dle nařízení vlády č.201/2010 Sb. K dispozici jsou potřebné sestavy pro personalisty a pracovníky BOZP.

Elektronický osobní spis

Elektronický osobní spis sdružuje všechny potřebné dokumenty dle zákona č.262/2006 Sb., které se vážou k zaměstnanci. V elektronické podobě jsou evidovány dokumenty osobní povahy, smlouvy, hodnocení, příjmy a požitky, evidence pracovní doby. Řešení splňuje nařízení platná pro ochranu osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb.

Institut interního vzdělávání

Řešení interního vzdělávání zaměstnanců umožňuje evidovat všechna školení, kurzy a certifikace zaměstnanců, které zaměstnavatel nebo legislativa ČR požaduje. Umožňuje jednoduché vedení údajů o školeních, školících kurzech, certifikacích včetně příslušné dokumentace v elektronické podobě. Součástí jsou potřebné reporty. Rozsah zákaznického řešení se odvíjí od požadavků a potřeb daného zákazníka.

Automatický výpočet KPI ukazatelů

Zákaznické řešení umožňuje automatické stanovení a výpočet KPI ukazatelů pro daného zaměstnance. Nabízí simulaci a vyhodnocení plánovaných hodnot se skutečnými. Poskytuje podklady pro schválení KPI ukazatelů a přímé mzdové zaúčtování.

Pracovnělékařské prohlídky

viz Pracovnělékařské prohlídky a Legislativní řešení


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava