Účetnictví

Nabízíme řadu zákaznických aplikací v oblasti podnikového účetnictví. Tyto aplikace umožňují uživatelům zjednodušit pracovní postupy ve společnosti. Přispívají taktéž k automatizaci procesů a zefektivnění přístupu k požadovaným údajům.

Elektronické přijaté faktury

Zákaznické řešení pro elektronické přijaté faktury umožňuje, jakmile dojde k vytěžení dat z přijaté faktury (data elektronické faktury ve formátu PDF nebo IS DOC lze automaticky vytěžit), fakturu uložit v archivu faktur DMS SAP, přičemž dochází k objektovému propojení faktury s  relevantními objekty SAP (objednávka, dodavatel, doklad apod.). Po schvalovacímu procesu dochází k zaúčtování faktury v systému.

Elektronické vydané faktury

V případě řešení elektronických vydaných faktur jsou z dat pořízených v modulu SD (případně FI) automaticky vytvořeny faktury v elektronické podobě ve formátu PDF nebo IS DOC včetně logu. Elektronické faktury jsou následně automaticky na základě pokynu uživatele odesílány příjemcům e-mailem. Elektronická faktura může být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronické objednávky

Aplikace řeší tvorbu elektronické objednávky včetně elektronického podpisu s certifikační autoritou. Umožňuje hromadné nebo jednotlivé odeslání elektronických objednávek určeným dodavatelům prostřednictvím e-mailu a následné uložení v archivu objednávek v DMS SAP s objektovým propojením.

Kalkulátor sazeb interního pronájmu

Aplikace slouží ke stanovení sazeb interního pronájmu. Je integrována do modulu RE-FX a vychází z ekonomických i technických dat jednotlivých nemovitostí v modulu RE-FX. Výnosy z interního pronájmu jsou účtovány jako výnos budovy v rámci controllingu nemovitostí, naopak náklady jdou k tíži vnitropodnikových uživatelů příslušných prostor.

Oceňování nemovitostí

Řešení nabízí společnostem ocenění nemovitostí několika různými metodami, přičemž uživatel má k dispozici vždy ke kontrole simulační běh. Produktivní běh provádí hromadné zpracování ocenění, současně v systému je uchovávána historie hodnot ocenění k  jednotlivým nemovitostem.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava