Řízení vzdělávacích akcí v SAP

Rozsah odvětvového řešení Řízení vzdělávacích akcí v SAP

Odvětvové řešení pokrývá procesy spojené se řízením vzdělávacích akcí v návaznosti na požadované kvalifikace a odbornou způsobilost zaměstnanců. Základem je katalog vzdělávacích akcí (školení, certifikací), který je napojen na katalog kvalifikací dané společnosti. Řešení může obsahovat přihlašování na vzdělávací akce (školení, certifikace), protokolární zaznamenání příslušné vzdělávací akce včetně samotného výsledku s dopadem na kvalifikační profil zaměstnance, plánované místo nebo profesi. Řešení umožňuje vytvoření pozvánky, prezenční listiny, katalogového listu vzdělávací akce, e-mailovou komunikaci mezi organizátorem vzdělávací akce a účastníky. Důležitou součástí řešení je kontrolní systém, jehož součástí je kontrola časové platnosti kvalifikace daného zaměstnance, kontrola souladu profilu požadavků s profilem kvalifikací, kontrola na změny pracovních podmínek pracovníků apod. Odvětvové řešení je lokalizované řešení pro řízení vzdělávacích akcí a zákonných legislativních školení a osvědčení, které je na rozdíl od standardu SAP velmi uživatelsky jednoduché a přívětivé, a zcela pokrývá legislativu ČR. Detailní popis rozsahu odvětvového řešení obsahuje produktový list naší společnosti, který Vám rádi poskytneme na základě Vaší poptávky, viz kontakty společnosti.

Pro koho je určeno odvětvové řešení

Odvětvové řešení Řízení vzdělávacích akcí v SAP je určeno pro všechny společnosti a organizace, které mají zájem vést vzdělávací akce, zákonná legislativní školení a osvědčení uživatelsky jednoduše a dle legislativy ČR. Uplatnění řešení je široké a umožňuje využití ve všech oborech podnikání, kde je potřeba řídit a organizovat vzdělávání.

Přínosy odvětvového řešení

Jedná se o komplexní řešení pro řízení vzdělávacích akcí a zákonných legislativních školení a osvědčení v systému SAP. Přináší společnostem jednoduché, efektivní a přehledné vedení a vyhodnocování vzdělávacích akcí s vazbou na kvalifikační potřeby, odbornou způsobilost a katalog kvalifikací. Řešení umožňuje vyhodnocení zaměstnanců z hlediska plnění požadavků na kvalifikace pro odbornou způsobilost a na základě toho automatické zjištění kvalifikačních deficitů. Hlídá platnost legislativních termínů školení (BOZP, PO apod.) jednotlivých zaměstnanců. Zákazník v systému získává přehled o všech provedených vzdělávacích akcích, které jsou protokolárně zdokumentovány. K dispozici má uživatel také obsáhlý reporting a manažerské přehledy. Dokážeme vyčíslit přínosy řešení jak ve finanční rovině, tak praktickými zkušenostmi ze společností, ve kterých již implementace proběhla. Kontaktujte nás, prosím, rádi Vám poskytneme bližší informace, viz kontakty společnosti.

Technický obsah řešení

Odvětvové řešení obsahuje zákaznické rozšíření modulu HR pro potřeby řízení vzdělávacích akcí s integrací na standardní funkčnost SAP v oblasti kvalifikací. Využitím rozšíření společnosti eLevel system s.r.o. se stává řešení zcela komplexním nástrojem pro oblast vzdělávání. Síla a rozsah vyvinutých odvětvových komponent modulu HR pro řízení vzdělávacích akcí se odvíjí od požadavků a potřeb daného zákazníka.


Společnost eLevel system s.r.o. je komplexním dodavatelem systému SAP, specialistou na legislativní a zákaznická řešení v SAP, leaderem ve znalosti modulu RE-FX (REM) SAP v České republice.

Naši významní zákazníci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava