Zarządzanie działaniami edukacyjnymi w SAP

Zakres rozwiązania branżowego Zarządzanie działaniami edukacyjnymi w SAP

Rozwiązania branżowe obejmują procesy powiązane z działalnością edukacyjną w zakresie wymaganych kwalifikacji i kompetencji pracowników. Podstawą jest katalog działań edukacyjnych (szkolenia, certyfikaty), który jest połączony z katalogiem kwalifikacji danej firmy. Rozwiązanie może obejmować proces zgłaszania się na poszczególne działania edukacyjne (szkolenia, certyfikaty), protokół, w którym odnotowane są poszczególne działania edukacyjne wraz z samym wynikiem i wpływami na profil kwalifikacji pracownika, planowane stanowisko lub zawód. Rozwiązanie umożliwia opracowanie zaproszenia, listy obecności, karty katalogowej wydarzenia, zapisanie komunikacji przez pocztę e-mail pomiędzy organizatorem wydarzenia a uczestnikami. Istotną częścią rozwiązania jest system kontroli, którego częścią jest kontrola okresu ważności kwalifikacji danego pracownika, kontrola zgodności profilu wymogów z profilem kwalifikacji, kontrola zmian warunków pracy pracowników, itd. Rozwiązanie branżowe jest rozwiązaniem stosowanym w ramach zarządzania działaniami edukacyjnymi oraz szkoleniami legislacyjnymi, które w odróżnieniu od standardów SAP są bardzo łatwe i przyjazne dla użytkownika, obejmując czeskie ustawodawstwo. Szczegółowy opis zakresu rozwiązania branżowego zawiera karta produktu naszej firmy, którą z chęcią oddamy do Państwa dyspozycji. W przypadku zainteresowania, prosimy o skorzystanie z zakładki kontakty w celu wysłania zapytania.

Dla kogo przeznaczone jest rozwiązanie branżowe

Rozwiązanie branżowe Zarządzania działaniami edukacyjnymi w SAP jest przeznaczone dla wszystkich firm i organizacji, które są zainteresowane organizacją działań szkoleniowych, szkoleń legislacyjnych w łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób, zgodnie z ustawodawstwem czeskim. Zastosowanie rozwiązania jest szerokie i umożliwia wdrożenie we wszystkich typach działalności, które wymagają zarządzania i organizacji działań edukacyjnych.

Korzyści rozwiązania branżowego

Jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania działaniami edukacyjnymi oraz szkoleniami legislacyjnymi w systemu SAP. Pozwala firmom na proste, efektywne i transparentne prowadzenie i analizę działań edukacyjnych związanych z potrzebami kwalifikacyjnymi, kompetencjami i katalogiem kwalifikacji. Rozwiązanie to pozwala na ocenę pracowników pod względem spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych, a na tej podstawie automatyczne stwierdzenie braków kwalifikacyjnych. Monitorowanie ważności terminów szkoleń (BHP, PPOŻ, itp.) poszczególnych pracowników. Klient w systemie uzyskuje przegląd o wszystkich realizowanych działaniach edukacyjnych, które są udokumentowane w formie protokołów. Użytkownik ma do dyspozycji rozbudowane raporty sprawozdawcze. Jesteśmy w stanie oszacować korzyści rozwiązania zarówno pod względem finansowym, jak również w zakresie praktycznych doświadczeń firm, w których proces wdrożenia został już zakończony. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt w celu uzyskania bliższych informacji, patrz zakładka kontakt.

Techniczny aspekt rozwiązania

Rozwiązanie branżowe obejmuje klienckie rozszerzenie modułu HR na potrzeby zarządzania działaniami edukacyjnymi wraz z integracją ze standardowymi funkcjami SAP w zakresie kwalifikacji. Wraz z zastosowaniem rozszerzenia zaprojektowanego przez firmę eLevel system s.r.o. rozwiązanie to staje się kompleksowym narzędziem w zakresie działań edukacyjnych. Siła i zakres zaprojektowanych komponentów branżowych modułu HR do zarządzania działaniami edukacyjnymi są zależne od wymogów i potrzeb danego klienta.


Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava