Fleet management w SAP

Zakres rozwiązania branżowego Fleet management w systemie SAP

Rozwiązanie branżowe obejmuje wszystkie procesy związane z zarządzaniem floty pojazdów służbowych oraz cyklem życia pojazdów służbowych. Podstawą jest ewidencja pojazdów wraz z opisem technicznym pojazdu, ewidencją księgowości, elektroniczną dokumentacją techniczną. Rozwiązanie zawiera interfejs planowania konserwacji i napraw pojazdów (przeglądy gwarancyjne, przeglądy techniczne, emisje), ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych oraz ich realizacji, ewidencja polis ubezpieczeniowych, opracowanie i rozliczenie podatku drogowego, rozliczenie kart paliwowych oraz opłat za radia samochodowe. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie ewidencji opon, monitorowanie potrzeby wymiany i oceny żywotności opon. Ważną częścią rozwiązania jest ewidencja kierowców, przydzielanie pojazdów pracownikom oraz wewnętrzny wynajem pojazdów służbowych wraz z wnioskami o wypożyczenie. Wszelkie koszty i dochody nieruchomości są precyzyjnie przypisane i alokowane za pośrednictwem controllingu floty pojazdów do poszczególnych pojazdów. Szczegółowy opis zakresu rozwiązania sektorowego Fleet management w SAP zawiera karta produktu naszej firmy, którą z chęcią oddamy do Państwa dyspozycji. W przypadku zainteresowania, prosimy o skorzystanie z zakładki kontakty w celu wysłania zapytania.

Dla kogo przeznaczone jest rozwiązanie branżowe

Rozwiązanie branżowe Fleet management w systemie SAP jest przeznaczone do wszystkich firm i organizacji, które posiadają w swoim portfolio służbowe, referencyjne, wynajęte lub wypożyczone pojazdy. Wielkość floty pojazdów służbowych nie jest ograniczona. Zastosowanie rozwiązania jest bardzo szerokie i umożliwia wdrożenie we wszystkich typach działalności, które wymagają zarządzania i organizacji floty pojazdów.

Korzyści rozwiązania branżowego

Rozwiązanie branżowe Fleet management w SAP przyniesie firmom nie tylko optymalizację ekonomiczną eksploatacji pojazdów, ale również możliwość prostego, efektywnego i transparentnego zarządzania flotą pojazdów. Klient wykorzystujący system uzyskuje wgląd do wszystkich procesów i informacji, które prowadzą do poprawy efektywności zarządzania i administrowania floty pojazdów. Przyczynia się do tego również nasze rozszerzenie legislacyjne oraz bogate funkcje raportowania. Jesteśmy w stanie oszacować korzyści zarówno pod względem finansowym, jak również w zakresie praktycznych doświadczeń firm, w których proces wdrożenia został już zakończony. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt w celu uzyskania bliższych informacji, patrz zakładka kontakt.

Techniczny aspekt rozwiązania

Rdzeniem rozwiązania sektorowego Fleet Management w SAP jest moduł PM. Spółka eLevel system s.r.o. stworzyła rozszerzenia branżowe z integracją do modułu PM, które rozszerzają funkcje i zastosowanie systemu SAP w zakresie Fleet management. Wraz z zastosowaniem rozszerzeń spółki eLevel system s.r.o. oraz integracją stosownych modułów system SAP staje się kompleksowym narzędziem firm w branży Fleet management. Siła i potrzeba integracji stosownych modułów SAP oraz stworzonych komponentów branżowych do modułu PM jest zależna od wymogów i potrzeb danego klienta. W przypadku, gdy środowisko modułu PM mniej przyjazne dla użytkownika nie spełnia wymogów klienta, możemy mu zaoferować rozwiązanie branżowe Fleet management w formie odrębnej aplikacji klienckiej, patrz Aplikacje klienckie w SAP.


Spółka eLevel system s.r.o. jest kompleksowym dostawcą systemu SAP, specjalistą w zakresie rozwiązań legislacyjnych i klienckich, leaderem w zakresie modułu RE-FX SAP w Republice Czeskiej.

Nasi główni klienci

eLevel system s.r.o. info@elevel.cz Mánesova 2763/12, 702 00 Ostrava